تیم آلگی پرشیا علاوه بر ارایه طیف وسیعی از سویه‌های زیستی و خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان، محققین، کارآفرینان، برگزارکننده دوره های آموزشی تخصصی متعدد در زمینه میکروبیولوژی، جلبک شناسی، تحلیل داده و صنایع غذایی می‌باشد. دوره‌هایی که بر پایه نیازهای امروزی در زمینه علوم زیستی و صنایع غذایی و کارآفرینی زیستی به صورت آموزش های تئوری، عملی و تکنیک های فنی طراحی شده است. این دوره های آموزشی در قالب آموزش های کوتاه مدت برگزار می‌شود.

دوره‌های آموزش بیوتکنولوژی

آشنایی با دنیای جلبک‌ها و اصول کشت

آموزش صفر تا صد کشت، برداشت و تولید جلبک اسپیرولینا

دوره آموزش میکروبیولوژی عمومی

جداسازی و خالص سازی انواع باکتری از دریا، خاک، پساب

کار با فرمانتور

تکثیر ژن به روش PCR

آموزش نکات ایمنی آزمایشگاه

آموزش تحلیل داده

تحلیل آماری داده با برنامه Excel 

تحلیل آماری داده با برنامه SPSS

تحلیل آماری داده با برنامه Design–Expert

تحلیل آماری داده با برنامه Minitab

تحلیل آماری داده با برنامه  SAS

آموزش ضروریات صنایع غذایی

اصول بهداشت مواد غذایی

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

اصول GLP در کارخانجات

اصول تغذیه و مواد غذایی

کنترل کیفیت در کارخانجات مواد غذایی

سردخانه و اصول نگهداری مواد غذایی

فرآوری و بسته بندی گوشت آبزیان 

بازرسی بهداشتی و کیفی واحدهای صنفی خوراکی

مبانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO 22000:2005

مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

فرمولاسیون محصولات غذایی

اصول ایمنی و کشف تقلبات مواد غذایی

آشنایی با مبانی علمی و اجرائی

غذاهای عملگرا و غنی سازی مواد

خوراکی و آشامیدنی

پیاده سازی اصول GMP در کارخانجات صنایع غذایی

فهرست