غذای فراسودمند آبزیان

غذای فراسودمند آبزیان

استفاده از غذاهای فراسودمند یکی از این موارد است به طوری که نقش اولیه غذا به عنوان منبع انرژی و رشد به نقش بیولوژیکی اجزای آن روی سلامتی آبزیان تغییر یافته و بازار تولید و مصرف غذاهای آبزیان را به سوی “غذاهای فراسودمند” رهنمون شده است. به تعبیری غذاهای فراسودمند به غذاهایی گفته می شود که علاوه بر فراهم کردن تغذیه پایه، باعث افزایش سطح سلامت آبزیان می شوند و با توجه به آگاهی های مصرف کنندگان روز به روز در تولید این گونه غذاها پیشرفت های جدیدی به وجود می آید.با توجه به اینکه صنعت پرورش میگو در استان بوشهر جز اولویت های اقتصادی بوده و این صنعت با مشکلات فراوانی روبه¬رو است. پیشگیری از بیماری ها در مزارع پرورش میگو یکی از مهمترین ارکان موفقیت و توسعه این صنعت می‌باشد. از این رو محصول حاضر با استفاده از ترکیب های زیست فعال جلبکهای خلیج فارس و استخراج آن به دلیل داشتن خواص ضدباکتریایی، ضدقارچی و ضد ویروسی در مرحله جوانی به منظور افزایش مقاومت در برابر بیماری ها، بهبود رشد و بازماندگی صورت گرفته است. بنابراین تولید غذای فراسودمند با کیفیت و همراه با کارایی بالا جهت ارتقاء سلامت میگو از اهداف مهم این محصول می باشد. صنایع شیلاتی و ابزی پروری به خصوص صنعت ارزشمندپرورش ماهی و میگو از حوزه های پرکاربرد این محصول می باشد.

روش‌های نوین تصفیه پساب با استفاده از جلبک‌ها
ترکیبات فعال ریزجلبک‌ها در صنعت آرایشی
فهرست