پروژه های محبوب ما

روش‌ها نوین تصفیه پساب با استفاده از جلبک‌ها

روزانه مقدار قابل توجهی ترکبات آلی و معدنی در اثر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی به صورت پساب وارد محیط زیست می‌شوند. بدین منظور، امروزه پاکسازی محیط از آلاینده‌ها و استفاده مجدد از آب امری مهم تلقی می‌شود. فرایندهای مختلفی اعم از تیمار‌های فیزیکی، شیمیایی، زیستی در راستای تصفیه پساب انجام می‌شود (1). یکی از راه‌های های تصفیه زیستی پساب استفاده از جلبک‌ها است. سابقه استفاده از جلبک در تصفیه پساب به 85 سال پیش برمی‌گردد که از حجم بالایی از کلرلا(Chlorella) و دونیلا (Dunaliella) در این رابطه در مقیاس صنعتی استفاده کردند. مزیت استفاده از میکروجلبک‌ها خاصیت فتوسنتزی آن‌ها می‌باشد که انرژی خورشیدی را به بیومس تبدیل کرده و در این فرایند نیتروژن و فسفر محیط را نیز کاهش می‌دهد (2). همچنین جلبک‌ها می‌توانند فلزاتی مانند کادمیم، جیوه، اسکاندیوم، آرسنیک و بور و ترکیبات سمی مختلفی را از محیط حذف کنند. در فرایند رشد جلبک‌ها به دلیل فتوسنتز، اکسیژن تولید می‌شود و pH بالا می‌رود در نتیجه بسیاری از میکروارگانیسم‌ها از بین می‌روند. یک دسته از میکروارگانیسم‌های بیماریزایی که در این راستا از بین می‌روند کلی فرم‌ها هستند. این خاصیت جلبک‌ها باعث کاهش هزینه تصفیه پساب می‌گردد. همچنین می‌توان از جلبک‌هایی مانند اوگلنا (Euglena)، کلرلا، کلامیدوموناس (Chlamydomonas)، اوسیلاتوریا (Oscillatoria)، سندسموس (Scenedesmus)  به عنوان شاخص کیفیت آب استفاده کرد (3). سیستم‌های کشت جلبک و تصفیه پساب شامل روش‌های زیر است:

  • کشت غلیظ (Hyperconcentrated cultures): در این روش بیومس جلبک با غلظت بیش از 1.5 گرم بر لیتر کشت داده می‌شود.
  • سیستم تثبیت شده (Immobilized cell system): در این سیستم سلول‌های میکروجلبک‌ها بر روی بستری تثبیت می‌شوند، بدین صورت بیومس پس از تصفیه قابل بازیابی است.
  • کشت دیالزی (Dialysis cultures) : در این حالت بیومس جلبک در یک غشای نیمه تراوا محصور می‌شود و ترکیبات مغذی تنها می‌توانند از غشا عبور کنند. این روش باعث می‌شود کشت خالصی از جلبک به وجود بیاید.
  • فوتوبیوراکتور لوله‌ای (Tubular photobioreactors) : این لوله‌ها که فضای بسته‌ای را ایجاد می‌کنند از روش‌های مرسوم کشت ریزجلبک‌ها می‌باشد.
  • حوضچه‌های پایدار (Stabilization ponds) : استفاده از این حوضچه‌ها یک روش موثر و مقرون به صرفه برای تصفیه پساب است که از روش‌های طبیعی در این راستا استفاده می‌شود.

پیاده سازی سیستم یکپارچه تلفیقی به منظور تصفیه پساب های آبزی پروری، صنعتی و کشاورزی  با ابزارهای زیستی مناسب و استفاده مجدد از آب پساب خروجی از جمله اقداماتی است که هر صنعتگر و انسان دغدغه مندی باید در راستای آن تلاش کند. . در این مسیرتیم توسعه فناوری جلبک‌های خلیج فارس با  شناسایی عوامل و ترکیب‎های آلاینده موجود در پساب و نیز عوامل فيزيكوشيميايي محیطی بار آلایندگی را بر اساس ترکیب پساب طبقه بندی و با توجه  مدل آلودگی موجود سیستم تلفیقی را طراحی تا این سیستم هوشمند بتواند داده های محیطی  را سنجش و اقدامات لازم را برای تصفیه و کاربرد مجدد آن انجام دهد.

فوتوبیوراکتور لوله‌ای واقع در آزمایشگاه آلگی پرشیا

جهت دریافت مشاوره در زمینه تصفیه پساب با ما در ارتباط باشید.

فعالیت ضد ویروسی فوکوئیدان استخراجی از جلبک های دریایی
غذای فراسودمند آبزیان
فهرست