کود زیستی جلبک با کاربری محرک زیستی

طی مطالعه ای که توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت انجام شد ارزش غذایی و مقادیر میکرو و ماکرو المنت های ماکرو جلبک های غالب  دریایی خلیج فارس مورد سنجش قرار گرفت. از این رو ماکروجلبک های دریایی بویژه  خانواده های قهوه ای و سبز که در نواحی ساحلی هستند توانایی تولید هورمونهای گیاهی و مواد بیوژن زیادی دارند که می توانند در رشد گیاه در مراحل مختلف زندگی از بذر تا جوانه زنی و گل دهی و رشد و تولید بذر اثرات مطلوبی داشته باشند. بعلاوه میکرو جلبکها بویژه سیانو باکتر ها توانایی تولید پروتئین زیادی دارند و مواد ریز مغذی زیادی را در خود ذخیره می کنند بنابر این در این محصول ما تلفیقی از کود ماکرو و میکرو  را آزمایش کردیم تا به یک فرمول مناسبی برای پایش تاثیر بر مراحل مختلف رشد گیاه رسیده ایم.

 

کارکردهای کود زیستی

 • افزايش راندمان محصول
 • افزايش جذب مواد غذايي خاك
 • افزايش مقاومت به آفات خاص
 • افزايش جوانه زني بذر
 • مقاومت در مقابل يخ زدگي
 • بهبود قدرت گیاهان جهت تحمل تنش های محیطی
 • کاهش حمله حشرات یا مختل ساختن روند فعالیت آنها
 • مقاوم تر شدن آنها در برابر بیماری ها باتحریک تولید فیتوالکسین ها و پروکسید درگیاهان
 • القا کننده مقاومت در برابر انواع قارچ ها , باکتری ها , و ویروس ها در صورت کاربرد منظم آن روی اندام هوایی گیاه
 • وجود اسید های آمینه
 • وجود بتائین‌ها که باعث افزایش سطح برگ و مقدار کلروفیل‌های برگ
 • وجود استرول ها در کود های جلبکی باعث می‌شود که سطح برگ را براق کند
 • خاصیت بافرینگ یا تعدیلpH آب
 • مواد تنظیم کننده موجود در عصاره جلبک دریایی مانند جیبرلین ها , اکسین ها , بتائین ها , و سیتوکنین ها

, بر طویل شدن سلول , تمایز یابی سلول , و تقسیم سلول

 • تحریک فتوسنتز و تولید بهتر قند و نشاسته ها

روش‌ها نوین تصفیه پساب با استفاده را از جلبک‌ها از اینجا مطالعه کن

کاربرد ترکیبات حاصل از جلبک‌ها در محصولات غذایی
فهرست